„Топлофикация София” започва поетапното спиране на отоплението в София от средата на следващата седмица, информират от дружеството. Това ще стане, когато бъдат изпълнени нормативно определените за това условия - три последователни дни със средноденонощна температура по-висока от 12 градуса по Целзий и прогноза за трайно затопляне.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, в края на настоящата и в началото на следващата седмица се очаква сериозно понижение на температурите, така че все още няма да са налице изискваните условия за спиране
отоплението на столичани.

Според законовите разпоредби компанията е задължена да предоставя на клиентите си топлинна енергия за отопление в периода 1 октомври - 30 април, подчертават от „Топлофикация София”.

Преди официалното приключване на отоплителния сезон клиентите имат възможност да заявят изключване на отоплението в сградата със заявка, приета с решение на Общото събрание на етажната собственост. До момента от тази възможност са се възползвали
само 159 сгради - 39 училища и детски градини, седем болници, 41 административни сгради и 72 жилищни сгради, отбелязват от „Топлофикация София”.

Заявките се подават в обслужващия топлорайон и се изпълнява в рамките на един работен ден.

По-високи мартенски сметки

От „Топлофикация София” обясняват, че потреблението на топлинна енергия в столицата е било по-високо от обичайното за март заради ниските температури, което обяснява и по-високите сметки на столичани.

От дружеството отбелязват още, че през тази година средномесечната температура през отоплителния сезон е била двойно по-ниска от тази през миналия - + 4,6 С ̊ в сравнение с +8,3 С ̊ година по-рано. Освен това изчисленията за парно се правят на

От 17 април мартенските сметките за парно и топла вода са на разположение на столичани на интернет страницата на дружеството - www.toplo.bg и в касите на компанията.

За този сезон влязоха в сила и новата Наредба за топлоснабдяването и изискванията на Министерството на енергетиката, според които общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период.

Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена. В случаите, в които клиентите не са ползвали услугата за определен брой дни поради авария, тези дни не се включват в месечната сметка.

В резултат на прилагането на новия метод на изчисление се избягват пиковите сметки през месеците декември, януари и февруари въпреки студеното време и те стават съизмерими с тези за месеците ноември и март.

През този сезон на базата на реална консумация чрез дистанционен отчет или самоотчет се формират сметките на клиентите в 1 600 сгради в столицата.

Окончателните си индивидуални сметки столичани ще получат след края на отоплителния сезон, когато уредите в жилищата им бъдат отчетени и бъдат изготвени изравнителни сметки. Консумиралите по-малко енергия и платили повече ще си получат парите обратно. Клиентите с по-голямо реализирано потребление и заплатили по-малко ще имат да доплащат.

E-фактури

През април част от клиентите на „Топлофикация София” за първи път ще получат и електронни фактури, информират от дружеството. Потребителите, които са предпочели този вариант, вече са над 4000.

Всеки желаещ може да изтегли заявление от www.toplo.bg, да го попълни и изпрати на e-faktura@toplo.bg. Заявления се приемат и в деловодството на дружеството – кв. Борово, ул. „Ястребец” №23 или в касите на компанията, като клиентите трябва да имат предвид, че заявленията за физически и юридически лица са различни.

На сайта на „Топлофикация София” потребителите могат да получат допълнителна информация за процедурата, както и указания за попълването на заявленията.