В село Крушовица посрещат българското европредседателство не с една, а с две европити.

Ден след официалния старт на българското европредседателство най-обсъждани в пенсионерския клуб са речите.

„Най-много ми  направи впечатление на поляка, говори на български език, спомена за нашите красоти,  не пропусне да каже и за нашия Христо Стоичков”, споделя Иванка Данкова.

В селото живеят  2500 души, но дупките са повече. Някои улици никога не са виждали асфалт.

„Да дойдат европейските лидери да минат с лимузините, да видя как ще излезнат до другия край на селото”, призовава Чавдар Гергов.

Много работи има за оправяне в Крушовица, но непоправим засега изглежда проблемът с водния цикъл. През 2013 г. с над 3 милиона европари и национално съфинансиране е изградена частична ВИК-мрежа, която обаче пропада.

Докато похапват от европитите, възрастните отправят към държавата в качеството й на председател на Съвета на ЕС още един апел – да помогне за възстановяване на храма им, пострадал от наводненията през 2014 г. Покривът е частично възстановен, но вътре все още не могат да се отслужват богослужения, защото няма пари за ремонт.