Относителният дял на приходите в бюджета спрямо плана е 30,5 към края на април. В последните 5 години никога не е бил по-висок. Това заяви премиерът Пламен Орешарски, който за пореден път отказа да коментира политическата ситуация в държавата и задаващата се негова оставка.

На откриването на регионалната конференция „Защита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност” министър-председателят посочи, че за първи път е изведено като приоритет финансовото образование и са заделени средства за неотложни мерки.

"Нещо повече - една от причините за кризата в световен мащаб от 2007 – 2008г. е също и неразбирането от страна на потребителите на някои финансови услуги и на някои финансови инструменти“, подчерта премиерът.

„В тази връзка създадохме работна група с представители на институции и НПО. С помощта на специалисти от УНСС подготвихме първата информационна брошура за пенсионерите, която цели подобряване на финансовите познания, предпазване от измами и злоупотреби. Предстои издаването на брошури за други групи”, обясни Орешарски.

След като в крайна сметка не отчете пред депутатите какво е направил за година на власт, той го направи в рамките на проявата: „Акцентирахме върху мерките за насърчаване на растежа, инвестициите и стопанската активност. Неразделна част от това са и стъпките за по- ефективна защита на интересите на потребителите. Нашето разбиране е, че е необходимо да се създаде среда на сигурност и доверие в отношенията между държавата, бизнеса и потребителите”.