Служебното правителство одобри изплащането на близо 5 милиона лева за ремонти на детски градини и училища.

Средствата ще бъдат отпуснати за изпълнение на проекти по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.

С отпуснатите 4 973 370 лв. ще се финансират 17 общини, които имат одобрени проекти по програмата и са предоставили документи за извършени плащания. Това са общините Сандански, Айтос, Бургас, Сунгурларе, Ловеч, Пазарджик, Перник, Червен бряг, Асеновград, Раковски, Русе, Котел, Костинброд, Своге, Казанлък, Търговище и Хасково.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение на децата. Тя е насочена също към изграждане на нови сгради, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, градини и училища.

Така ще бъде намален недостигът на свободни места в тях и ще има възможност да бъде въведено успешно задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Програмата ще помогне и за преминаване към едносменен режим на учебния ден.