През следващите четири години цените на цигарите постепенно ще растат, след като депутатите приеха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които се променят редица закони, в т.ч. и този за акцизите и данъчните складове. 

Промените влизат в сила от март 2023 г.

Ще се повишат цените на цигарите, на тютюна за пушене и на нагреваемите тютюневи изделия. Разчетите сочат, че кутия цигари ще струва с между 20 и 30 стотинки повече отколкото сега.

Според приетия 4-годишен акцизен календар се предвижда специфичният акциз за цигарите да е 117,5 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.; 126 лв. за 1000 къса от 1 януари 2024 г.; 134,5 лв. за 1000 къса от 1 януари 2025 г. и 143 лв. за 1000 къса от 1 януари 2026 г.


За пропорционалния акциз депутатите решиха ставка от 23,5% от продажната цена от 1 март 2023 г.; 22% от продажната цена от 1 януари 2024 г.; 20,5% от продажната цена от 1 януари 2025 г. и 19% от продажната цена от 1 януари 2026 г.

Лицата, които произвеждат течности за електронни цигари, съдържащи никотин, в случай че в срок до 31 март 2023 г. подадат по реда на този закон заявление за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, могат да продължат дейността си до произнасяне на директора на Агенция „Митници“, но не по-късно от 30 септември 2023 г., при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензираните складодържатели.

„Основното, което този парламент трябва да се стреми да направи, е да ограничи тютюнопушенето“, заяви Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме промяната". 

Според него това ще стане не само с вдигане на акциза, но и със забрана на рекламите на цигари.

"Освен акцизите, най важната задача според мен е да се избяга от негативната тенденция България да е с най голям брой жени, които пушат", каза още той.

"Да не смесваме акциза с мнима борба с тютюнопушенето. В крайна сметка, ако искам да си съкратя живота и не преча - защо не? Още повече пред перспективата да го прекарам с някой от вас", заяви Любен Дилов от ГЕРБ.