Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обобщените резултати от Националното външно оценяване (НВО) на учениците от 10. Клас.

49,4 точки е средният резултат по български език и литература – резултатите са сравними с тези от миналата година. Тогава успехът по БЕЛ беше 49,44 точки.

По математика обаче оценките са по-ниски – средно 33,1 точки срещу 34,5 през 2023 г.

Изводът от този резултат е, че явно не се обръща достатъчно внимание на задачите с практическа насоченост, които са близо половината задачи в новия формат на изпита, коментираха от МОН.

100 точки по БЕЛ има само един ученик, а 100 по математика – 379 десетокласници. 7 ученици имат 0 точки и на двата изпита.

С най-висок резултат по Български език и литература са учениците в столицата, а по математика – в Ямбол.

Над 52 хиляди ученици се явиха на два задължителните изпити след 10. клас по-рано този месец. На 10 юни беше този по български език и литература, а два дни по-късно – на 12 юни, този по математика.

Тази година тестът по български език и литература съдържаше 21 задачи – с две по-малко от миналата.

По математика тестът се състоеше от 17 задачи, както миналата година. 15 от тях бяха с избираем отговор, а за решаването на останалите две с разширен свободен отговор, учениците представяха в писмен вид необходимите обосновки.

Заради опит за преписване бяха анулирани две изпитни работи – една по математика и една български език и литература.