Кандидатстването след  VII клас вече ще е само електронно. 

Преди това седмокласниците ще се явят на Национално външно оценяване по български език и математика.

На изпитите се очаква да се явят над 61 хил. ученици в близо 1700 училища. Министерството на образованието е осигурило и над 16 хил. квестори.

Изпитите по български език и математика ще се проведат на 17 и 19 юни. 

Изпитът ще започне в 9 ч., но кандидат-гимназистите ще трябва да се явят на мястото за провеждането му най-късно до 8:30 ч. те трябва да носят химикал с черен цвят, служебната бележка и документ за самоличност – лична карта, а ако нямат такава бележник или ученическа карта.

Седмокласниците ще пишат върху изпитни листи с уникален баркод.