Докато повечето родители се притесняват дали децата им са готови да учат на 5-годишна възраст, Мария Савкова намери група майки, които смятат, че дори и на 3 месеца не е твърде рано да запишат децата си на курсове по английски.

Никога не е твърде рано да тръгнеш на училище. Младите майки в този курс са живото доказателство. Всички бебета в групата са по-малки от две годинки, а са тръгнали на английски още преди 7 месеца.

Кристина Микова пътува от Ботевград, за да води сина си на курс.

"Някоя от първите му думи, които казва - не знае да каже на български „лъжица”, а му е по-лесно да каже "спуун”, сподели тя.

Идеята на обучението е децата да усвояват знания по време на игра. За една година двегодишно дете научава 250 думи и около 20 песнички.

"Всъщност бебета така научават майчиния си език - чрез повторно слушане и чрез жестове и повторение на нещата, които им се казват. Те анализират информацията, складират я и в един момент започват ад я използват, след като проговорят”, коментира Албена Захманова, учител по английски.

Лингвистите потвърждават, че ранното чуждоезиково обучение е полезно. Обаче има важно условие - и двамата родители да говорят с детето само на родения си език.

"Това е много приятно усещане за един родител, да види, че детето може да каже „куче” на английски, например, и то в толкова ранна възраст. Само че, това не е достатъчно. Защото, ако процесът на обучение се спре, децата забравят”, обяснява Нели Якимова, лингвист.

Резултатите не биха били по-лоши, ако децата започнат да учат чужд език на 4-5 годинки. Въпреки това, бебешки занятия не биха навредили.