Екоактивистите смятат, че най-застрашени и уязвими са равнинните и крайречните гори. Ето защо настояват те да бъдат строго защитени от закона или експлоатирани регулирано. Като средство за това посочват лесничеите.

"Един горски стражар получава точно два пъти по- малко от един обикновен пътен полицай. Това е достатъчно показателно за нихилизма на бюджета по отношение на охраната на горите", заяви Христо Николов от сдружение "Зелени Балкани".

Срещу бракониерството зелените организации предлагат още една мярка - около всички защитени местности да бъдат създадени буферни зони. Те ще тушират вредното влияние от човешката дейност далече от закриляната територия. Еколозите обаче признават, че и сега действащите буфери около резерватите не дават пълна гаранция. Такъв е случаят с Тисата в Кресненското дефиле.

"В момента съществува голям риск един от проектите, предложен за изграждане на автомагистрала "Струма", да премине именно през буферната зона на резервата", информира Борис Бъров от Българско дружество за защита на птиците.

Резерватите у нас са 90. Защитените местности са по-малко и са главно около водоеми - Казашко, Дуранкулашкото и Шабленското езера.