Превръщат в полицейски участък родната къща на Хитлер. След дългогодишни правни спорове правителството в Австрия реши да превърне къщата в град Браунау, където Хитлер е роден през 1889 г., в полицейски участък с център за обучение по правата на човека.

Преустройството на ъгловата къща с площ 800 квадратни метра се оценява на около 20 милиона евро и се очаква да бъде завършено до 2025 г. Полицейският участък трябва да започне да функционира до 2026 г.