Най-малко 2 месеца ще са нужни за изграждането на водопровод между Мало Бучино и Перник. Мнението е на председателя на Асоциацията по водите - Иван Иванов. 

Властта си постави по-кратък срок -  40 дни. В това време доброволци сами търсят начин за изход от кризата.

Снимка: bTV

Спонтанно. Въоръжени с лопати, хората от селата Рударци, Кладница, Драгичево и Църква решават да си помогнат сами. И разчистят запустели водосбори към река Владайска.

Едно от водохващанията след работата на доброволците е почистено. Целта е при пролетните дъждове и снеготопенето, водата да се оттича към Владайския канал.

Снимка: bTV

Каналът е около 13 километра. От него се захранват селата Рударци, Драгичево. Вода се влива и в язовир "Студена".

Селата също са на режим. Заради остарялата водопроводна мрежа, авариите са чести. Средства за ремонт - няма.

Решението на държавата да обедени всички ВиК-дружества под една шапка е добро, но това няма да реши наболелите в момента проблеми - смятат експерти.

Снимка: bTV

“Би трябвало до 2-3 години нещата да са много по-добре. В случая с Перник естествено не (не можем да чакаме 2-3 г. – б. а.), но ние не трябва да забравяме, че всеки град има водоснабдяване”, обясни инж. Иван Иванов. 

Снимка: bTV

Докладът за спасителния план на Перник ще се гласува във вторник на извънредно заседание.