Министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощията да наложи мораториум върху строителството върху цялата територия на парк „Бедечка“ в Стара Загора. Това се посочва в официално съобщение от ведомството на Лиляна Павлова във връзка с искането на местни активисти от група „Запазете Бедечка” МРРБ да спре изграждането на жилищни сгради на територията на парка.

От министерството посочват, че не могат да наложат мораториум или да отменят решения на кметове и общински съвети от общини, които са с одобрени устройствени планове. В правомощията на кмета е да спре прилагането на плана, при това – с мотивирано предписание за изработване на проект за изменение на действащия план.

От МРРБ посочват, че Народното събрание по Конституция също може да приеме решение за налагане на мораториуми за застрояване върху определени територии. Това може да стане и в резултат на гражданска инициатива, осъществена по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Въпреки протестите на старозагорци, строителството в „Бедечка” продължава. Собствениците на имоти твърдят, че са в правото си да изграждат сгради в тях.

На 16 август пък главният архитект на Стара Загора Иван Кирчев подаде оставка. Това стана, след като беше разпространена информацията, че съпругата на главния архитект е един от проектантите на сгради в парка.