Продължават разговорите между хората с увреждания и институциите.

Здравният министър се среща днес с представители на техни организации, за да обсъдят промените в издаването на медицинска експертиза.

На срещата при социалния министър преди ден бе постигнато съгласие за пълна ревизия на готвените промени, така че те да не се отразят на социалните придобивки и пенсии на хората с увреждания.

Работни групи ще разгледат всички варианти за промени, с които да се спре изтичането на средства.