Ден, след като в православните храмове у нас започна молитвена акция срещу Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие, Главното мюфтийство също излезе с официално становище, с което осъжда документа.

„Истанбулската конвенция не е привилегия за българските мюсюлмани. Тя крие рискове за тяхната идентичност като под формата на възпрепятстване на насилието над женския пол взима на прицел устойчивостта на семействата ни”, категорични са духовниците.

От мюсюлманското вероизповедание подробно описват мерките за равнопоставеност между жената и мъжа, залегнали в Корана: „Тези правни канони и морални норми бяха в сила и се прилагаха  официално от Ислямските съдилища на Царство България до 1934 г. През последните 80 години те останаха определящи в мюсюлманските семейства в смесените райони на България. И днес те определят и гарантират физическото и духовното ни възпроизводство”.

Според техни анкети „насилието над жените и въобще върху женския пол в семейството или извън него са дело предимно на онези, които са се отлъчили от ислямската култура, морал и семейни традиции, употребяващи алкохол, наркотици, занимаващи се с проституция, с залагания и тн”. Поради тази причина и борбата с насилието над жените „не е наш естествен проблем, отговарящ на злободневните ни нужди”.

Мюфтиите се спират и на понятието „Джендър”: „По първото разяснение „Джендър“ е жена от „социален пол“, от „трети пол“ (…) Разяснението по случая, дойде от научните среди. „Джендър“ е бил името на ритуал по обрязване на женския полов орган в Йемен”. Според духовниците тази тематика е „бездънен капан”: „Този тип явление предвещава голяма драма за България, която без това преживява тежка демографска криза, причините за която не трябва да се търси само в насилието върху нежния пол”.

От мюсюлманското вероизповедание са категорични, че "бранител на семейните нрави и ценности, изключващи насилието над женския пол в мюсюлманското семейство е вярата в Аллах".