Лясковец се самообяви за "кралство на зеленчуците" в продължение на следващите десет дни. Това стана по време на официалното откриване на втория карвинг-фестивал, с който
лясковчани отдават почит на стотици градинари- гурбетчии и техните фамилии, които през деветнайсети век са създавали поминъка на града.

В словото си кметът Ивелина Гецова, посочи, че десетдневната проява е посветена на традициите, зеленчукопроизводството, народното и самодейно творчество, младежката активност и карвинг изкуството.

Тя обяви общината за кралство на зеленчуците и посочи, че славните градинари са дали своя голям принос за развитието на земеделието в Европа, а завръщайки се от гурбет са ставали местни меценати - подпомагали са изграждането на читалища, църкви и училища.

В Лясковец се намира единственият у нас Музей на гурбетчийското градинарство, който ще е домакин на част от проявите. Фестивалът е финансиран по проект на стойност 485 хил. лв. по Оперативна програма "Регионално развитие" .