Липса на над 319 000 литра бели и червени вина установиха митнически служители при проверка на данъчен склад в Хасково. Проверката е от края на януари, но Агенция „Митници“ съобщи за нея на Трифон Зарезан.

При извършената ревизия е установено, че всички съдове за съхранение са празни, а средствата за измерване са демонтирани. 

Митническите служители откриват липси на над 90 000 литра червено вино и на над 228 000 литра бяло вино - или общо в обекта не са намерени 319 241 литра вино, което фигурира в дневника за складовата наличност. 

Данъчнозадълженото лице твърди, че средствата за измерване, които съгласно нормативните изисквания нямат онлайн връзка с митници, са демонтирани поради проблем с електрозахранването и признава, че не е извършило задължителната по закон инвентаризация в края на 2021 г. 

На митническите служители не са били представени и документи за реализиране на акцизната стока. 

На лицето са съставени два акта, продължават проверките, с които да се установят всички обстоятелства по реализацията на липсващата стока. 

Уведомена е и НАП за установяване начисляването на ДДС за липсващите стоки.