Проучване разкрива нови данни за доверието на европейците в Евросъюза, кои са най-оптимистично и песимистично настроените към бъдещето на общността страни, подкрепата им за еврото, отношението им към имиграцията, безработицата, изменението на климата. 

Доверието и оптимизмът за бъдещето на ЕС са с най-висока стойност от 2014 г. насам и продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства или парламенти. Това констатира последното стандартно изследване на „Евробарометър“. Допитването е проведено след европейските избори, между 7 юни и 1 юли 2019 г., във всички 28 страни от ЕС и пет страни кандидатки. 

В България 55% от гражданите вярват в ЕС, а заедно с Хърватия страната ни отчита най-ниския процент в подкрепа за еврото (20%). 

Средното ниво на скептицизъм сред европейските граждани е 34%, сочат резултатите на „Евробарометър“. 

Изследването показва, че във всички държави членки на ЕС, освен една от тях, мнозинството от анкетираните „са оптимисти за бъдещето на ЕС“, а единственото изключение е Гърция (51% песимисти срещу 45% оптимисти). 

Високи проценти на „европесимизъм“ се забелязват и във Великобритания (46%, докато оптимистите са все още повече - 47%), Франция (45% срещу 50%), Чехия (43% срещу 54%), Италия (38% срещу 56%).

Най-високи проценти на оптимисти се наблюдават в Ирландия (85%), Дания (79%), Литва (76%) и Полша (74%). 

В сравнение с есента на 2018 г. оптимизмът за бъдещето на ЕС е нарастнал в 24 държави членки на ЕС, особено в Кипър (65%, +12%), Унгария (68%, +11%), Дания (79%, +9% ), Австрия (66%, +8%) и дори „песимистична“ Гърция (45%, +8%).

Оптимизмът обаче е станал по-малък в четири страни: Великобритания (47%, -2%), Швеция (64%, -2%), Чехия (54%, -1%) и Ирландия (85%, -1%). 

Доверието в ЕС се е увеличило в 20 държави-членки, като най-високите са резултатите в Литва (72%), Дания (68%) и Естония (60%). Освен това над половината от анкетираните „са склонни да се доверяват“ на ЕС в Малта (56%). В България и Унгария резултатите са еднакви (55%). 

Имиграцията остава основната грижа на равнището на ЕС според 34% от анкетираните, въпреки силния спад  от 6 процентни пункта от есента на 2018 г. Изменението на климата, което беше класирано на пето място през есента на 2018 г., сега е второто най-важно притеснение след силно увеличение.

Три притеснения получават еднакви оценки: икономическата ситуация, състоянието на публичните финанси на държавите членки и тероризма (18%). Безработицата, която сега е на седма позиция на равнището на ЕС (12%), остава основната грижа на национално ниво (21%), заедно с повишаването на цените / инфлацията / разходите за живот (21%) и здравето и социално осигуряване (21%).