Средно по петдесет и един лева ще получават като помощ безработните догодина.
Предвижда се от първи юни пенсиите да бъдат увеличени с 6%. Така социалната пенсия ще стане 46,60 лева, а средната за страната - 100 лв.

От първи юли догодина ще започнат поетапни съкращения на заетите в системата на средното образование. Като причина е посочен намалелият брой на учениците.

През следващата година безработните ще са около 635 000 души. Заложената средномесечна заплата е 293 лева.
С десет лева се увеличава необлагаемия минимум през 2002г.

Увеличава се размера на авансовите вноски по Данък общ доход за свободните професии и едноличните търговци от 15% на 20%.