Мисията на МВФ започва от днес преглед на изпълнението на бюджета за 2003 г. и ще проследи подготовката на бюджета за 2004 г.

Ръководителят на мисията на МВФ за България Джералд Шиф приситигна вчера. Днес първата му среща е с финансовия министър Милен Велчев. При пристигането си Шиф заяви, че експертите на Фонда са притеснени от дефицита по текущата сметка, който е резултат от увеличения внос поради нарастналите кредити за частния сектор.

Министърът на финасите Милен Велчев заяви, че не очаква затруднения по време на мисията на МВФ у нас. Той изрази надежда, че ще успее да убеди Фонда в необходимостта бюджетният дефицит да е 0,7%. Министърът коментира думите на новия постоянен представител на МВФ у нас Джеймс Роуф, според когото основното предизвикателство пред България е ниския жизнен стандарт.