Според него, дефицитът е резултат от вноса, увеличен поради нарастването на кредитите за частния сектор.

Шиф заяви, че при ограниченията на валутния борд в България, не е подходящ моментът да се увеличава бюджетния дефицит, както предлага правителството.

От утре, мисията на фонда ще започне преглед на изпълнението на бюджета за тази година и подготовката за бюджет 2004.

Шиф заяви, че фондът подкрепя предложението на правителството за намаляване на данък печалба за следващата година, но конкретно с колко, ще се обсъжда тепърва.