Разказ на една бивша възпитателка за времето, прекарано с изоставените деца.