200 метра от релсите са напълно подменени и укрепени