Изследване на Евростат нарежда страната ни в дъното на класацията за сключени бракове