Той е единствената генерираща мощност за Североизточна България и при срив в електро системата захранва аварийно