Той беше сформиран, за да помогне за организирането на честни и прозрачни избори