Учредява ги фондът "Валя Крушкина - журналистика за хората"