В периода на слаб икономически растеж, който последва след глобалната финансова криза, бизнесът в България съвсем естествено се фокусира върху рационализиране на разходите си, а доставчици и търговци се ангажираха с намирането на нови начини за увеличение на своите приходите. Решението в тази трудна и несигурна ситуация прие формата на малка, деликатна пластика – бизнес картите Visa. Наблюденията на компанията са, че частният сектор в България цени високо предимствата от употребата им и предвижда експоненциален ръст.

Бизнес картите в България се предлагат от много години, но нямаха широко разпространение. В последните няколко години културата на българските компании по отношение на предимствата на тези продукти значително се повиши и съответно резултатите в разплащанията с тях не закъсняват. Данните ни показват близо 3 млн. трансакции осъществени с такива карти само през изминалата година. И при бизнес картите се отразяват спецификите на българския пазар, а именно това че по-големия брой са дебитни - около 76%. Размерът на изразходваните с тях средства достига 145 млн. евро на година. Общо за последните четири години регистрираме стабилен двуцифрен ръст в употребата им – 70% е увеличението в броя на издадените карти Visa Business, а осъществените трансакции с тях бележат ръст от 38% за същия период.

Тези забележителни резултати, също като при останалите продукти и услуги на компанията, се дължат на предимствата при употребата на бизнес картите Visa.

Всичко започва с контрола, който бизнес картите дават върху фирмените финанси - тяхната употреба намалява финансовия и оперативния риск, прави разходите по-проследими, дават сигурност при пътуване и добро управление на отношенията с доставчици.

Фирмите в България посочват сред предимствата и удобството, характерна черта за всички електронни разплащания. Бизнес картите Visa увеличават оперативната ефективност – служителите прекарват незначително време в решаване на проблеми, като обработката на кеш. Това се дължи на лесното изравняване в счетоводството, детайлната отчетност, проследяването и управлението на разходите в реално време и обобщения на финансовото състояние във всеки един момент: всичко това се дължи на функциите на електронните разплащания. Цялата тази съвкупност от положителни ефекти дава свободата мениджмънтът да се фокусира върху основната дейност на фирмата и нейното развитие.

Друго предимство при употребата на бизнес картите Visa е свободният достъп до средства. Възприемането на практика на разплащания с бизнес карти води до наличие на повече оборотни средства, с които фирмата да оперира. Притежаването на бизнес карта помага за осъществяване на незабавни и сигурни разплащания към и от дружеството, както и непрестанен достъп до средствата на компанията по заеми. Благодарение на бизнес картите Visa, компанията повишава рентабилността си, като намалява разходите за обработка на трансакции на автоматизирани системи и процеси.

Сигурността на разплащанията с бизнес карти е на същото високо ниво, както всички останали продукти и услуги на Visa Европа. Собственикът на бизнес карта Visa е напълно спокоен, тьй като знае, че наредената от компанията сума отива точно там, където трябва. Средствата по сметката са в пълна безопасност – няма как да бъдат откраднати или загубени, заради няколко слоя защита и системи за мониторинг 24/7. Информацията за трансакциите и движението на финансовите ресурси на организацията е съхранена и винаги достъпна.