Около 1 милион и 400 хиляди са българите на възраст над 65 години, сочат данни на НСИ. Според тях процентното съотношение на хората над 65 години, отнесено към хората в трудоспособна възраст от 15 до 64 години, е 28,7 на сто. Към момента у нас живеят около 300 столетници.

Статистиката отчита, че около 72 на сто от хората у нас живеят в градовете, а останалите 28 на сто - в селата.

Според прогнозите на НСИ, през 2020 г., когато се очаква населението у нас да падне под 7 милиона души, броят на хората над 65 години ще бъде около 1,5 милиона. През 2030 г., когато се очаква населението да стигне 6,5 милиона - възрастните хора у нас ще бъдат над 2 милиона. Очаква се броят на столетниците у нас през 2020 г. да стигне 500 души, а през 2030 г. - да надхвърли 1 000 души.

Тази тревожна статистика се потвърждава и от последните данни на Евростат за застаряването на населението на Стария континент. Според европейската статистика населението в ЕС над 65 години е 25,9 на сто от трудоспособното население в Европа, като данните са за 2010 г.

Евростат отчита, че през 2009 г. населението на ЕС е надхвърлило 500 милиона души. Според данните на статистиката в ЕС има само 125 региона, в които процентът на застаряването е под 20 на сто или равен на 20 на сто.

Най-нисък коефициент на застаряването Евростат отчита в няколко турски региона - около 5 на сто. Възрастното население в Китай нараства с по-бързи темпове в сравнение с останалия свят, отчита още статистиката. До края на 2010 г. китайците над 65 години вече достигнаха 118 милиона, което заема 8,87 на сто от цялото население. Китай е единствената държава в света, в която живеят повече от 100 милиона възрастни хора. До 2020 г. възрастните хора в Пекин ще достигнат 3,5 милиона, а до 2050 г. цифрата ще се увеличи до 6,5 милиона.