"Топлофикация София" приключи на 9 април извънредното отчитане на над 17 000 общи топломери в абонатните станции на топлоснабдените сгради в столицата, съобщават от дружеството.

Показанията са записани в картона на съответната абонатната станция. На базата на извънредния отчет ще бъдат изготвени по две фактури за април, съгласно промяната в цената на топлинната енергия.

Клиентите на дружеството в столицата ще получат фактурите си след 15 май.