По фасадата на Ректората на Софийския университет няма пробивани нови дупки. Това пише в позицията си учебното заведение, след като се появи информация, че сградата нерегламентирано се ремонтира и се поставят  нови климатици.

Оттам поясняват, че се отстраняват съществуващи от 10 години външни климатични тела, както и че тече подмяна на съществуващите тръбни трасета.

"През последните години ръководството на Университета полага огромни усилия по консервацията и реставрацията на сградата, с цел опазването на статута й като значим архитектурен паметник от национално значение, съблюдавайки и спазвайки всички действащи и относими закони и наредби", пише в позиция на СУ по повод

"В тази връзка Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ежегодно изготвя план за неотложни дейности за поддръжка и консервация на сградите паметници на културата, стопанисвани от Университета, пише още в позицията", след като по-рано днес министърът на културата Боил Банов обясни, че по фасадата се извършва нерегламентирана ремонтна дейност.

При изготвянето на плана за настоящата година се установи, че през последните 30 години по фасадите на сградата на Ректората са поставени голям брой климатични тела, включително техните съпътстващи елементи тръби, кабели и други. Несиметрично разположените климатични тела и други елементи по фасадите на сградата неведнъж са будили възмущението на граждани и институции, пишат от учебното заведение.

След завършване на подмяната, фасадата ще бъде освободена от всички външни климатични тела и ще останат единствено тръбните трасета, като новите тръбни трасета ще бъдат в цвета на съществуващата фасада, казват още от СУ. 

"Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството на територията не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение на строеж за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби. По същия начин чл. 83 и чл. 83а от Закона за културното наследство изискват съгласуване за консервация, реставрация, надстрояване, ремонти и преустройства, укрепителни работи и т. н., но не и за монтаж на инсталации и съоръжения, още повече, че в случая става дума не за монтаж, а за демонтаж на инсталации и съоръжения и подмяна на тръбните трасета", поясняват от учебното заведение.

От СУ прилагат и снимки, на които, по думите на учебното заведение, се вижда старото положение преди премахването на климатичните тела.