Бунтът на родителите в Дебелт приключи и децата се върнаха в час. От днес започва поставянето на видеокамери в училището, в което шестокласник беше насилен в тоалетните от по-голям съученик.

16 камери ще бъдат поставени в коридорите и край тоалетните, където ще дежури и персоналът. Догодина с видеонаблюдение ще бъдат оборудвани и класните стаи

Новият директор и дежурен учител посрещаха всяко дете на входа на училището. След първия звънец започна и обиколка по стаите.

„Погледите им са доста стряскащи, свити са, не са отпуснати в училище, не се чувстват спокойни, според мен и защитени. И си мисля, че трябва много да се работи", коментира директорът на СОУ „Антон Страшимиров" Стамена Дякова.

За да преодолеят стреса, ще се търси помощ от психолози от Агенцията за закрила на детето. Притеснени са и учителите. Част от тях са виждали агресията сред учениците, но са предпочитали да си мълчат. Като класната на насиления Гошко, разбрала, но не сигнализирала за инцидента.

Директорът подчерта, че при допуснати грешки ще налага наказания.

„Не мога да бъда все още спокойна, има много проблеми, които трябва да се оправят в това училище... да бъдат защитени децата ни", каза Галя Пейчева, майка на дете от училището.

Друг родител призова за въвеждане на пропускателен режим в сградата.