Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се провежда в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Оснвона тема за социалните партньори са резултатите от дейността на Работната група за спешните мерки, които трябва да се предприемат от служебното правителство в социалната и икономическата сфера.

В понеделник стана ясно, че четирите национално представителни работодателски организации напускат съвета поради несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.

В началото на Тристранния съвет днес четирите национално представителни работодателски организации внесоха декларация, с която заявяват отказ от участие в срещата. „Това е нашият морален жест срещу неморалното законодателно решение”, заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и предаде деклрацията на министър Деяна Костадинова.

На заседанието, свикано от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова, ще бъде обсъден и проект на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 г.