В края на тази седмица фискалният резерв може да надхвърли 4,7 милиарда лева.

Очаква се Европейската комисия да възстанови на България изплатените близо 800 милиона лева за земеделски субсидии. "По този начин са много сериозни шансовете в края на седмицата фискалният резерв да надхвърли 4,7 милиарда лева", уточни премиерът Марин Райков.

Правителството одобри проекта на Протокол за консултации между министерствата на външните работи на България и на Шри Ланка. Подписването на документа ще създаде необходимата правна рамка за продължаване на диалога по важни въпроси на двустранните отношения и за активизиране на взаимодействието в контекста на интересите на страната ни за разширяване на сътрудничеството с държавите от Азия.

През последните години Шри Ланка отбелязва стабилни високи темпове на икономически растеж с ръст на БВП от над 8% годишно. След приключилата през 2009 г. дългогодишна гражданска война правителството на Шри Ланка насочва усилията си към постконфликтното възстановяване на страната и постигане на трайно политическо решение на етническия конфликт, както и утвърждаване на ускорения икономически растеж.