Обезпеченията и попълването на много документация са основни пречки пред кредитирането у нас, показва изследване на Българската търговско-промишлена палата.

Между 60 и 70% от предприемачите посочват тези „препъни камъни”. Лихвите и таксите за обслужване са на едва трето място сред пречките пред получаването на банково финансиране.

Също така искането за история на фирмата представлява проблем, особено за стартиращи предприятия, които искат да получат финансиране.

Това е и причината бизнесът да поиска олекотяване и улесняване на процедурите.

Друго предложение е където може да се правят само справки в регистрите, а не да се изискват данни то фирмите, да се въведе изцяло електронно обслужване и по-бързо разглеждане на документите.

На въпрос какво би стимулирало фирмите да увеличат своите инвестиции, бизнесът посочва добра инфраструктура, качествена работна ръка и по-малко бюрократични спънки.