Недоволство назрява сред учителите, които пътуват до друго селище, за да преподават. От този месец държавата поема транспортните разходи само на тези, които работят в населено място с не повече от 5000 жители. За останалите - парите са под въпрос.

Детелина Божкова пътува вече 16 години с личната си кола от Белащица до Пловдив, за да преподава английски език. Казва, че досега не са й поемали 100% от пътя, но все пак е било някаква помощ за нея.

От януари парите й за транспорт не са сигурни, защото пътува от малко към голямо населено място, чиито жители надхвърлят тавана от 5000 души.

Според нея това е дискриминация спрямо учителите, пътуващи от малкото населено място, където, по думите й, безработицата е 99 процента.

Промените целят насърчаване на учителите да работят там, където не достигат, а именно в малките селища.

Юлиян Петров от КТ „Подкрепа” заяви, че не виждат полза от тази "позитивна дискриминация", че няма да се случи това, което е заложено като хипотеза в закона, и са ощетени учителите, които пътуват.

По данни на образователното министерство 75 на сто от пътуващите учители ще отговорят на новите критерии, т.е. ще им поемат пътните. За останалите 25 на сто - директорите ще решават дали училищните бюджети могат да си го позволяват.

От МОН казват, че ще предложат на Отраслов съвет със социалните партньори да се прецени доколко е нужно да се разшири обхвата на наредбата и евентуално да се реши какъв да е начинът.

Решението дали и как да се променят новите правила предстои.