Инспектори от Държавния технически надзор правят проверка на скъсания газопровод в Пловдив. Виновната фирма ще бъде наказана.

При изкопни работи вчера в близост до Търговската гимназия работници скъсаха тръба с газ, което наложи спешна евакуация на повече от 700 ученици.

Фирмата, извършваща изкопните работи на улицата в близост до Търговската гимназия, не е разполагала с необходимата информация къде се намира газопроводът. Това е довело до аварията, казват от газифициращата компания в Пловдив.

Директорката на Търговската гимназия е възмутена от строителите, които не намерили за необходимо да ги уведомят за аварията, учителите усетили, че трябва спешна евакуация по миризмата и силното свистене.

Около 100 кубика газ са изтекли от газопровода, аварията засегна и десетки домакинства от района.

Авариите със скъсани газопроводи се случват два-три пъти в годината, няма опасност от възпламеуняване, но инцидентите не бива да бъдат подценявани, казват от газопреносното дружество.