покъртителен уличен начин на живот срещу МОЛ София буди противоречиви чувства на съжаление и болка, на възмущение и негодувание, на срам и съчувствие, на гняв за социалния минимум приеман от обществото и допустим от икономиката!!!