Ужасяващият вид на подлеза на ндк…последният ремонт беше не отдавна, но определено не личи! Липса на елементарна подръжка!