Според министър Даниел Вълчев до края на юни документът ще бъде приет и от Народното събрание.
“Това ще даде възможност, все пак, да е ясно какво ще се прави в образованието следващите 10 години и в частност в училищното образование, независимо кой ще бъде министър”, изрази своето мнение министър Вълчев.

Според него основното образование трябва да завършва след 7 клас.
“До 7 клас запазваме термина основно образование, след това всички деца се явяват на един тест, разпределят се по различни училища или остават в същото училище и оттам нататък вече има първа гимназиална степен. След това, които решат да продължават, както е мнозинството в България, карат до 12 клас и полагат държавен зрелостен изпит и така мисля, че системата е премислена”, поясни Даниел Вълчев.

От средата на годината ще има 6-проценто увеличение на учителските заплати, както е предвидено за целия бюджетен сектор, каза още министър Вълчев.