Ще има ли привилегии за първокласници от малцинствата?