Поглед към студентите у нас и реализацията им на пазара на труда. Тази година отново най-високи заплати взимат завършилите „Информатика и компютърни науки“ - 3456 лв. Следват „Математика“ – с 2771 лв., „Комуникационна и компютърна техника“ – с 2731 лв. и „Медицина“ - с 2711 лв. Данните са от рейтинговата система на висшите училища в България.

Направление „Икономика“ продължава да е най-масовото у нас с над 28 200 действащи студенти. Следват го „Педагогика“ с малко над 17 000 обучаващи се и „Медицина“ - с около 13 200.

В кои направления безработицата е най-ниска?

Петър е на 23, учи „Компютърни науки“ в Софийския университет. В началото на втори курс започва работа в международна фирма за споделен транспорт. Днес отговоря за генерирането на данъчни отчети на шофьори и доставчици по целия свят.

Кои са най високо и кои най-нископлатените специалности у нас?
Снимка: bTV

„Университетът още е релевантен, предоставя ти доста теоретични познания, обаче те не са полезни за по-голямата част от хората. Много малка част се занимават с фундаментите на информатиката и затова не им е толкова нужна. Могат да се оправят с практични способности, които да добият извън университета“, казва Петър Велков, софтуерен инженер.  

Снимка: iStock

По данни на образователното министерство най-ниска е безработицата сред завършилите „Военно дело“, „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ - около и под 1%. Най-трудно се намира работа по специалностите „Социални дейности“ и „Животновъдство“.

„Анализирайки връзката и потребностите на децата, които са в средното образование, ние трябва така да нагодим висшето образование към техните желания, че да имат достъпна форма и среда за обучение, за да могат да получат онези умения, които да им дадат възможност за работа“, казва Сашо Пенов, министър на образованието и науката.

Половината от студентите в страната се обучават в деветте най-големи университета в България. Другата половина се разпределя между останалите 43 висши училища. Най-много са студентите в „Алма Матер“ – 20 000.

Кои са най високо и кои най-нископлатените специалности у нас?
Снимка: bTV

„За последните 7 години имаме удвояване на дела на чуждестранните студенти в България - от 4 на 8 процента“, коментира Георги Стойчев, ръководител на консорциума, изготвил класацията.

Чуждестранните студенти избират основно „Медицина“, „Стоматология“ и „Ветеринарна медицина“. На прага на дипломирането си, Петър не съжалява за избора си на специалност.

„Студентите знаят, че 2-3 години в частна компания ще получават, може би, повече от техните лектори“, смята той.