С над 4000 са се увеличили студентите в българските университети през академичната 2020 – 2021 г.

Общият им брой е близо 203 000, показват данните на Рейтинговата система на висшите училища в България.
 

Снимка: bTV

Най-масовото професионално направление все още е "Икономика", където студентите са над 29 000.

Близо 17 000 учат "Педагогика", а над 13 000 – „Медицина“.

Данните обаче показват, че най-високи средни доходи имат завършилите "Информатика и компютърни науки" - над 3000 лева, "Математика" - почти 2500, и "Комуникационна и компютърна техника".

Снимка: bTV

Шериф Кунч е завършил софтуерно инженерство във Факултета по математика и информатика на СУ - една от специалностите, която според рейтинга може да гарантира най-добра реализация и високи доходи.

„Постоянно се говори за това нещо, но парите не са движещият фактор. По-скоро нещата са ми интересни“, казва Кунч.

Най-високи брутни доходи могат да очакват завършилите "Информационни и комуникационни технологии" в Софийския университет и в Нов български университет, както и завършилите "Администрация и управление" в Американския университет.

„Винаги трябва да учиш, да обновяваш знанията си и да бъдеш конкурентноспособен. А университетът  ми даде една солидна основа, за да мога да продължа напред“, добавя Кунч. 

Най-много у нас са студентите по икономика. На първите три места по качество на образованието в това направление е Софийският университет, следван от Американския и УНСС. 

Снимка: bTV

„Такива са потребностите на икономиката и предвижданията на младите хора, че това е търсена професия за бъдеще. И наистина е така“, заяви проф. д-р Димитър Панайотов Димитров - ректор на УНСС.

Ангел Стойков скоро ще получи докторска степен по икономика.

„Надявам се реализацията да бъде в България, защото за мен е важно да се утвърдя тук, а не да избягам в чужбина, както много мои колеги направиха“, обяснява Стойков.

Най-трудно си намират работа завършилите "Туризъм". Всеки пети от тях не е намерил реализация по специалността. Безработицата е най-ниска сред завършилите "Медицина", "Фармация" и "Стоматология".