Какво искат да учат българските студенти и къде е най-добре да кандидатстват? За поредна година Рейтинговата система на висшите училища в България дава отговор на тези въпроси.

Софийският университет остава първенец в системата с 21 професионални направления, на второ място е Техническият университет в столицата – в шест направления и на трето място – Американският университет в България в три от направленията.

Вижте рейтинговата система ТУК

Когато говорим за образование, обаче, прости неща няма. Затова и МОН са направили задълбочен анализ на всички професионални направления във всички вузове. Ето най-важното, което трябва да знаете по темата:

Кои са професионалните направления с най-много студенти?

 • Икономика
 • Администрация и управление
 • Педагогика
 • Медицина
 • Право  

Снимка: Министерство на образованието

Кои са професионалните направления с най-малко студенти?

 • Теория на изкуствата
 • Теория на управление на образованието
 • Металургия
 • Материали и материалознание
 • Религия и теология

 

Снимка: Министерство на образованието

На дъното са още математика, философия, физически науки, животновъдство, химически науки, биотехнологии и военно дело.

Кои са специалностите с най-голям процент реализирали се?

 • Военно дело
 • Медицина
 • Стоматология
 • Фармация
 • Теория и управление на образованието

Снимка: Министерство на образованието

В кои специалности има най-много чуждестранни студенти?

 • Медицина
 • Стоматология
 • Ветеринарна медицина
 • Фармация
 • Транспорт, корабоплаване и авиация

 

Снимка: Министерство на образованието

Възпитаниците на кои специалности са с най-висок доход след дипломирането?

 • Информатика и компютърни науки
 • Математика
 • Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Обществено здраве

 

Снимка: Министерство на образованието

Възпитаниците на кои специалности са с най-нисък доход след дипломирането?

 • Ветеринарна медицина
 • Музикално и танцово изкуство
 • Стоматология
 • Здравни грижи
 • Педагогика

 

Снимка: Министерство на образованието

Кои са най-добрите университети за изучаване на медицина?

 • Медицински университет в Пловдив
 • Медицински университет в София
 • Медицински университет във Варна
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Медицински университет в Плевен
 • Тракийски университет в Стара Загора

 

Снимка: Министерство на образованието

Кои са най-добрите университети за изучаване на информатика и компютърни науки?

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Американският университет в Благоевград
 • Нов български университет
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Великотърновски университет

 

Снимка: Министерство на образованието

Кои са най-добрите университети за изучаване на специалност "Право"?

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • УНСС
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Нов български университет
 • Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Снимка: Министерство на образованието

Кои са най-добрите университети за изучаване на икономика?

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Американски университет в Благоевград
 • УНСС
 • Висше училище по застраховане и финанси в София
 • Нов български университет

 

Снимка: Министерство на образованието

Кои са най-добрите университети за изучаване на специалност "Администрация и управление"

 • Американски университет в Благоевград
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Технически университет в София
 • УНСС
 • Академия на МВР в София
 • Нов български университет

 

Снимка: Министерство на образованието

Кои са най-добрите университети за изучаване на педагогика?

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Тракийски университет в Стара Загора
 • Югозападния университет в Благоевград
 • Великотърновски университет
 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
 • Русенски университет "Ангел Кънчев"

Снимка: Министерство на образованието