Десетки случаи на наводнени мазета и гаражи при новото строителство във Велико Търново. Ползвателите на имотите са в безизходица. На фона на некачественото изпълнение – цените на апартаментите растат.

В избеното помещение на сравнително новия блок 2, на улица „Твер” във Велико Търново, водата е до кокалче целогодишно. Сградата е с изтекъл гаранционен срок, т.е. отговорността за проблема вече е ничия. На път да изпаднат в същата ситуация са десетки домакинства. Клиенти на различни строителни инвеститори, при това в различни квартали на града, вече бият тревога.

В една от жилищните сгради гаражът е неизчерпаем извор при всеки дъжд, мазетата също. Проблемът е от година и половина. Обектът е в гаранция, но строителят се бави.

"При несъдействие от страна на строителя за отстраняване на недостатъка, гражданите могат да сезират съда с искане да им бъде заплатено обезщетение равняващо се на стойността  на отстраняване на въпросните недостатъци", каза адв. Венцислав Точков.

Това важи само, ако гаранционният срок на сградата не е изтекъл. Иначе щетите са за сметка на собствениците.

На този фон, брокери на недвижими имоти отчитат скок в цените на новите блокове с около 20 – 25% за последната година и половина. Увеличено търсене – също.

Повечето недостатъци по строежа са за сметка на строителя само през първите 5 години. Гаранцията започва да тече още с пускането на сградата в експлоатация.