От понеделник - фирмите ще подават уведомления в бюрата по труда, за да им търсят подходящите работници. При неизпълнение на квотите за наемане на хора с увреждания, ще има глоби.

Работодателите подават уведомление до бюрото по труда, ако искат съдействието му за намиране на хора с увреждания. Бюрото има 3 месеца да намери подходящите кандидати.  Квотите важат за фирмите с над 50 души персонал.

Снимка: btvnovinite.bg

Ако персоналът е до 99 души – квотата е 1 човек с увреждане, ако е над 99 души – 2 % от състава на персонала.

Уведомление се  подава само, ако фирмата иска съдействие от бюрата или от частните посредници. Посочва колко хора с увреждания трябва да наеме и какви са изискванията към длъжностите.

Анита, която е незряща, е скептична, че промяната ще заработи. "Не знам доколко едно такова задължение би било полезно, ако самият човек няма желание", посочва Анита Накова.

Ако бюрото по труда намери подходящ кандидат за работата, фирмата трябва да върне отговор какво е последвало.

Ангел Ангелов, от Агенцията по заетостта, обясни, че в 7 дневен срок работодателят е длъжен да върне обратна информация дали е наел лицето или лицата, и ако не ги е наел защо.

Ако посредниците обаче не успят да намерят подходящи хора с увреждания, работодателят се освобождава от квотите. Това може да стане и ако условията на труд при него не са подходящи, както и ако прилага алтернативни мерки - например, ако купува стоки на месечна стойност поне две минимални заплати от специализирани предприятия на хора с увреждания.

До 3 месеца от подаване на уведомлението работодателят трябва да наеме подходящите хора. Регулярно Агенцията по заетостта ще изпраща информация на трудовата инспекция, която пък ще следи за спазването на квотите. При нарушение - се дължи месечно 30 на сто от минималната заплата за всяко незаето място.

Уведомление в бюрата по труда се подава до 2 юли, а наесен работодателите вече трябва да изпълняват задълженията си по квотите.