Според здравния протокол на 4 април за всички ще са задължителни: маската, спазването на дистанция и редовната дезинфекция.

Персоналът, свързан с изборите ще получи предпазни средства и ще бъде проверяван за висока температура.

Комисиите с подвижните избирателни кутии за карантинираните ще се предпазват и с шлем, защитен костюм и хирургическа маска.

Местата за изчакване вътре и извън секцията трябва да са с дистанция от метър и половина между избирателите и членовете на комисиите.

Във всяка секция трябва да има осигурен дезинфектант и помещенията да се проветряват на всеки час. Придвижването на избирателите трябва да е еднопосочно.

Тъмната стаичка трябва да е с вход към стената, за да не се докосва пердето ѝ от всеки човек.

Гласоподавателите със симптоми на инфекциозно заболяване ще бъдат изолирани до пристигане на бърза помощ.

Избирателите ще влизат в секциите със защитна маска и от дистанция ще е свалят за момент, за да удостоверят самоличността си.

Ще взимат химикалката сами и след употреба при гласуване тя щесе дезинфекцира.

При машинно гласуване ще дезинфекцират ръцете си.
А хората под карантина ще могат да подават заявления за гласуване до 31 март.