Атракцията може да се види по път за "Аладжа манастир",Варна