Докато околните улици, в далеч по-добро състояние бяха изцяло преасфалтиране, основната улица, преминаваща през целия квартал остана неремонтирана. От 2 години не е правен никакъв ремонт по улицата и паркинга. От видеото се вижда, че дори движейки се пеша човек може да пострада. Освен нуждата от нов асфалт е необходимо и да се постави нова маркировка за паркоместата, която да е по-широка, тъй като сегашните очертания са по-подходящи за автомобили с габаритите на трабант. Търсил съм съдействие от кмета на район Младост, но без ефект.