Показвам това ви видео, с цел ако е възможно да се направи нещо.