Показвам това видео, с цел да се вземат мерки за безопасността на децата.